Krav til våre partnercateringer

GODKJENT

Krav til våre partnercateringer

For at du som kunde skal være trygg på maten du bestiller gjennom Cateringo, har vi strenge krav til våre partnercateringer. På den måten kan du bestille fra alle våre partnere og være sikker på at du får like god mat hver gang. Noen av de viktigste kravene er at cateringen må:

 

  • Ha vært i drift i minst ett år (kan fravikes dersom eier av cateringen kan dokumentere lang erfaring fra bransjen)
  • Bevise minst 15 positive anmeldelser
  • Lage mat i hht. Mattilsynets krav og retningslinjer

Partnercatering Elvebredden

Partnercatering Norgescatering

Partnercatering Vulkan