Vilkår og betingelser for bruk

Velkommen til Cateringo!

Cateringo og våre partnercateringer leverer disse tjenestene på de vilkår som følger her (Brukeravtalen). Når du bruker Cateringo eller gjennomfører en ordre på Cateringo, det være seg via hjemmesiden, telefon, chat, mail eller SMS med vår(e) representant(er), er du inneforstått med gjeldende betingelser for bruk.

www.cateringo.no (Hjemmesiden) er en portal for å velge cateringprodukter fra nøye utvalgte partnercateringer og for å inngå en avtale dere imellom. Cateringo tilbyr i seg selv ikke disse cateringtjenestene presentert på hjemmesiden. Cateringo er kun en fasilitator for å markedsføre og presentere menyene og tjenestene til våre utvalgte partnercateringer samt være behjelpelige med å endre ordrer og planlegge leveringstidspunkt og -sted. Den respektive partnercatering er selv fullt og helt ansvarlig for cateringmaten som blir levert til den som bestiller. Hver partnercatering er dog kvalitetssikret etter strenge kriterier, og vil fjernes dersom de får mer enn 3 negative, reelle anmeldelser.

Vilkårene

Ved å bruke denne hjemmesiden eller ved å jobbe med våre ansatte og representanter på alle måter, inkludert telefon, chat, SMS, e-post, aksepterer du Vilkårene. Vi tar forbehold om at vi når som helst kan endre innholdet på hjemmesiden, våre tjenester, samt våre Vilkår. Din bruk av våre tjenester etter at vi har endret det overnevnte innebærer en aksept av disse endringene. I tillegg til Vilkårene våre, gjelder også vilkår og betingelser forutsatt av den enkelt partnercatering. Den respektive partnercaterings vilkår og betingelser er tilgjengelig på deres hjemmesider.

Kundenes forpliktelser

Alle kunder som benytter seg av Cateringo må:

  • være minst 18 år gamle for å bruke våre tjenester;
  • være i stand til å fysisk motta ordrene på leveringsadresse som kunde selv spesifiserer;
  • ikke på noen måte lisensiere eller reselge Cateringo’s tjenester, tillate bruk eller gi tilgang til en tredjepart, for hvilken som helst grunn, uten Cateringo’s skrevne tillatelse;
  • gi riktige opplysninger;
  • oppdatere kundekontoen dersom leveringsadresse endres.

 

Registrering

Når du bestiller opprettes en brukerkonto. Brukerkontoers godkjennelse er ene og alene opp til Cateringo, og man kan risikere ikke å få levert mat dersom vi mistenker at man bestiller urettmessig. Vi ivaretar dine opplysninger og deler aldri disse med en tredjepart.

Bestillingsprosess

Kunder kan bestille fra partnercateringer ved å bestille fra dere menyer på Cateringo. Hver ordreforespørsel vil inneholde partnercateringen, retten(e), prisen samt leverings- og faktureringsinformasjon. Cateringo kan være behjelpelig med å endre bestillingen dersom beskjed gis innen rimelig tid og innenfor partnercateringenes vilkår.

Etter at du har bestilt mat fra Cateringo, får Kunden en e-post fra Cateringo med bestillingsinnholdet. Det er etter dette fullt og helt opp til partnercateringen å godkjenne, avslå eller forespørre mer informasjon fra Kunden. Bestillingen er å regne som bekreftet så snart Kunden mottar ny e-post med betalingsinformasjon, eller om Kunde ikke har hørt noe fra partnercateringen eller oss innen tre – 3 – dager. Avtalen mellom Kunden og Partnercateringen er formet kun når en bekreftelsesepost blir mottatt av Partnercateringen til Kunden.

Kontrakten for å bestille cateringtjenester er mellom Kunden og Partnercateringen kun. Cateringo er ikke en deltakende part i kontrakten. Maten som blir levert er ene og alene ansvaret til den respektive partnercateringen som leverer maten. Cateringo kan være behjelpelig med å rette feilbestillinger, men dette avhenger kun av partnercateringens villighet til dette. Annen feil eller mangel ved maten bestilt er ene og alene opp til partnercateringene å rette opp i og ta ansvar for.

Avbestilling

Kunden kan kansellere en ordre før avbestillingsfristen. Avbestillingsfristen varierer fra de forskjellige partnercateringene. Dersom avbestillingsfristen er passert kan Kunde ikke forvente å få refundert betalingen. For spørsmål rundt dette er Kunde velkommen til å maile oss på post@cateringo.no.

Måltider, menyer og produkter

Disse kan velges fra utvalget på hjemmesiden. Alle bildene benyttet, av cateringer, selve rettene og menyer, er kun illustrative; den faktiske presentasjonen og utseende på maten kan variere fra bildene på hjemmesiden.

Måltidene, menyene og produktene tilbudt kan inneholde allergener. Dersom du har spørsmål om disse kan Cateringo være behjelpelig med å besvare, men det er ene og alene partnercateringenes ansvar å sørge for at Kunden får levert det han eller hun forventer i forhold til allergener. Cateringo har inget ansvar overhodet for at maten inneholder, eller ikke inneholder, allergener som kan være skadelige for Kunden og hans/huns/selskapets bespisende gjester.

Garanti samt tap av bestillinger og mat

Alle måltid, menyer og produkter kjøpt gjennom Cateringo leveres av en tredjepart, som partnercatering eller deres leverandører. Skulle det oppstå alvorlige feil med bestillingen(e) vil Cateringo tilby assistanse for å rette opp i forholdet mellom partnercatering og Kunden, innenfor rimelighetens grenser. Uansett tilfelle er dog alle tap av bestillinger og skader som følge av mangler og liknende ene og alene opp til partnercatering og deres leverandører å stå til ansvar for.

Erstatning

Du og din arbeidsgiver (om noen arbeidsgiver) er herved enige om å fristille Cateringo og våre medarbeidere og ansatte fra ethvert krav om erstatning, ansvar for skade samt advokatutgifter, som følge av din/deres bruk av vår hjemmeside til  å bestille måltider, menyer og produkter.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre vilkår? Ta gjerne kontakt med oss på post@cateringo.no – vi ser frem til å hjelpe deg.